Tranzit * 2019

Nr.

Denumirea mărfii
(poziţiile, subpoziţiile,
codurile NHM)

      Itinerarul

Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază

 

Vagoanele parcului
de inventar

Vagoane private6

 

1

Cărbune (2701, 2702)

Novosaviţcaia fr.– Etulia fr.

K=0,4

K=0,33

K=0,311

Etulia fr. – Novosaviţcaia fr.

Novosaviţcaia fr.– Etulia  – Giurgiuleşti fr.

2

Minereu  (2601, 7203)

Novosaviţcaia fr.– Etulia fr.

K=0,4

K=0,33

K=0,312

Etulia fr. – Novosaviţcaia fr.

Novosaviţcaia fr.– Etulia  – Giurgiuleşti fr.

3

Minereu 26 (excepție 2601)

Novosaviţcaia fr.– Etulia  – Giurgiuleşti fr.

K=0,56

K=0,56

Giurgiuleşti fr.  – Etulia  – Novosaviţcaia fr.

4

Flux calcaros (2521)

Etulia fr. – Novosaviţcaia fr.

K=0,4

K=0,33

Giurgiuleşti fr. – Etulia  – Novosaviţcaia fr.

5

Îngrăşăminte minerale 3102-3105

 

Novosaviţcaia fr.– Etulia fr.

K=0,52

K=0,47

K=0,433

Novosaviţcaia fr.– Etulia  – Giurgiuleşti fr.

Vălcineţfr. – Unghenifr.

K=0,47

K=0,44

Etuliafr. – Novosaviţcaiafr.

K=0,52

K=0,47

6

Metale feroase 72
(excepţie 7204, 7203)
fabricate din metale 7300

Novosaviţcaia fr.– Etulia fr.

K=0,63

 

K=0,63

 

Novosaviţcaia fr. – Etulia  – Giurgiuleşti fr.

Giurgiuleşti fr.  – Etulia  – Novosaviţcaia

7

Sare (2501)

Novosaviţcaia fr – Etulia  – Giurgiuleşti fr.

K=0,54

K=0,51

Giurgiuleşti fr.  – Etulia  – Novosaviţcaia fr

8

Zahăr (1701)

Vălcineţ fr  – Ungheni fr

K=0,6

K=0,6

Ungheni fr – Vălcineţ fr

9

Petroliere5 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000

Novosaviţcaia fr – Etulia fr

K=0,4

K=0,4

Etulia fr – Novosaviţcaia fr

Novosaviţcaia fr – Etulia  – Giurgiuleşti fr

Vălcineţ fr – Ungheni fr

K=0,4

K=0,37

Ungheni  fr – Vălcineţ fr

K=0,4

K=0,37

9.1

Uleiuri petroliere5
2729, 2746

Novosaviţcaia fr – Etulia  – Giurgiuleşti fr

K=0,44

K=0,374

9.2

Petroliere5 2722

Ungheni fr  - Vălcineţ fr

-

K=0,324

10

Smoală5 2706

Novosaviţcaia fr – Etulia  – Giurgiuleşti fr

-

K=0,46

11

 

 

 

Gaze lichefiate5

2705, 27071-27075,  2711

(excepţie 271129 gazolină stabilă)27079920, 28011, 28013000 (fluor), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (excepţie 38170050)

Novosaviţcaia fr. – Etulia fr.

-

K=0,64

Etulia fr.  – Novosaviţcaia fr.

-

K=0,64

Novosaviţcaia fr. – Etulia  – Giurgiuleşti fr.

-

K=0,64

Giurgiuleşti fr.  – Etulia  – Novosaviţcaia fr.

-

K=0,64

12

Acrilonitril5 (29261000)

Novosaviţcaia fr. – Etulia fr.

-

K=0,59

13

Vermut şi alte vinuri naturale din struguri (2204, 2205), alte băuturi fermentate (2206)

Ungheni fr. – Vălcineţ fr.

K=0,49

K=0,49

14

Lemn (4401)

Vălcineţ fr.  – Ungheni fr.

45 t și mai mult
K = 0,57
40
tşi mai puţin
K = 0,58

 

50 t și mai mult
K = 0,45
45 t –K =0,47
40 t – K =0,47
35 t şi mai puţin –
K= 0,5

Novosaviţcaia fr. – Etulia fr.

50 t și mai mult –
K = 0,53
45 t, 40 t - K =0,55
35 t şi mai puţin –
K= 0,57

50 t și mai mult –
K = 0,5
45 t, 40 t - K =0,53
35 t şi mai puţin –
K= 0,55

Novosaviţcaia fr. – Etulia -  Giurgiuleşti fr.  

15

Cocs petrolier (271311)

Giurgiuleşti fr.   – Etulia – Novosaviţcaia fr.

K=0,55

K=0,53

16

Containere 20 ft. şi 40 ft. încărcate, private şi ale parcului de inventar de capacitate mare, universale şi specializate

Pentru toate itinerarele

K=0,7

17

Containere 20 ft. şi 40 ft. goale, private şi ale parcului de inventar de capacitate mare, universale şi specializate

K=0,5

18

Returul vagoanelor private goale (care nu aparţin transportatorului) şi arendate, de după descărcarea minereului de fier, a cărbunelui, cocsului pe relaţia Giurgiuleşti-fr. – Etulia – Novosaviţcaia-fr.

K=0,6

19

Transportul vagoanelor private goale pe CFM
(tranzit, import, export)

K=0,85

20

Transporturile de mărfuri în vagoane (cu excepţia transportului de mărfuri în cisterne), în afară de cele la care se aplică condiţii speciale

K=0,7

21

Transporturile de mărfuri în cisterne, în afară de cele la care se aplică condiţii speciale

K=0,75

Notă
1. În condiţia transportării unui volum minim, consolidat, de 30 mii t/lună pe cele trei itinerare: Novosaviţcaia –Etulia- Giurgiuleşti fr., Novosaviţcaia – Etulia fr. şi Etulia-fr – Novosaviţcaia-fr.
2. În condiţia transportării unui volum minim, consolidat, de 120 mii t/lună pe cele trei itinerare: Novosaviţcaia fr. –Etulia – Giurgiuleşti fr., Novosaviţcaia – Etulia şi Etulia-fr – Novosaviţcaia-fr.
3. În condiţiile transportării unui volum minim garantat consolidat  de 7 mii t/lună, cumulat pe itinerarele Novosaviţcaia fr.-Etulia fr., Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti, Vălcineţ fr. –Ungheni fr.,  pentru fiecare ţară exportatoare.
4.Coeficien
ții la ratele de bază sunt stabilite pentru vagonul încărcat și nu includ coeficienții, prevăzuți  în pct.9 din tabelul  respectiv, care nu se aplică suplimentar.
5.Pentru transportul mărfurilor în cisterne
6.Coeficien
ții la  ratele de bază sunt stabilite pentru vagonul încărcat și nu include coeficientul K=0,85, prevăzut pentru transportul mărfurilor în vagon privat (care nu aparține transportatorului), care se aplică în conformitate cu Politica Tarifară.


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

www.cfm.md