Tranzit * 2018

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

21.11.2018 -
31.12.2018

Vălcineț fr.- Ungheni fr

gaze NHM 2711

K=0,55
în vagon privat.


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

13.09.2018 -
31.12.2018

Giurgiulești fr. – Etulia -
Novosavi
țcaia fr.

uleiuri obținute din prelucrarea gudronului de huilă NHM 270799

K=0,46 în cisternă privată


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

01.07.2018-
31.12.2018

   Novosavițcaia fr – Giurgiulești fr.

cocs NHM 2704

K=0,38 în vagon de inventar
K=0,28 în vagon privat

smoală NHM 2706

K=0,46 în vagon privat


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

24.05.2018 – 31.12.2018

Ungheni fr. – Vălcineț fr.

petroliere NHM  27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000 (excepție 2722)

K=0,37 în vagon privat.


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Denumirea mărfii (poziţiile, subpoziţiile, codurile NHM)

Itinerarul

Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază

Vagoanele parcului de inventar

Vagoane private

10.05.2018 – 31.12.2018

minereu de mangan NHM 2602

Giurgiulești fr.-Etulia fr.- Novosavițcaia fr.

K=0,4

K=0,33


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

15.03.2018 – 31.12.2018

Novosavițcaia fr. – Etulia fr. -
Giurgiule
ști fr.

uleiuri petroliere NHM 2729, 2746

K=0,37 în vagon privat


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Tariful special

01.03.2018 – 31.12.2018

Novosavițcaia fr. - Etulia fr. –
Giurgiule
ști fr.

zgură NHM 2619, 2621

K=0,56 în vagoane private


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Denumirea mărfii (poziţiile, subpoziţiile, codurile NHM)

Itinerarul

Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază

Vagoanele parcului de inventar

Vagoane private

06.02.2018-31.12.2018

ulei de creozot NHM 270791

Giurgiuleşti fr. – Etulia – Novosaviţcaia fr.

 

K=0,46

îngrăşămintelor minerale NHM 3102-3105

Etulia fr. – Novosaviţcaia fr.

K=0,5

K=0,47


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Perioada

Denumirea mărfii (poziţiile, subpoziţiile, codurile NHM)

      Itinerarul

Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază

tone

Vagoanele parcului de inventar

Vagoane private 

05.01.2018-31.03.2018

Lemn NHM 44

Novosavițcaiafr.– Etuliafr. – Giurgiuleștifr.

35

K= 0,56  

K= 0,5

40

K= 0,55

K= 0,48

45

K= 0,53

K= 0,47

50

K= 0,56

K= 0,46

Cocs NHM 2704

K=0,38

K=0,28

05.01.2018-30.06.2018

Smoală NHM 2706

-

K=0,46

Minereu NHM 2614

-

K=0,42

Zgură NHM 2618

-

K=0,56


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Pentru anul 2018 la transportul de sodă caustică NHM 28151200, clorură de vinil 29032100, benzen 29022000, propenă 29012200 în tank-container de 20 ft. privat, pe platformă privată,  pe itinerarul Novosaviţcaia fr. - Etulia fr. – Novosaviţcaia fr. se stabilesc coeficienţi de reducere aplicabili la tariful de bază după cum urmează, parcurs plin – K=0,62 şi parcurs gol - K=0,52.

Pentru anul 2018 la transportul de petroliere NHM 2722 în cisternă privată pe itinerarul Vălcineţ fr.- Ungheni fr.-Vălcineţ fr.se stabileşte coeficientul K=0,31.

Pentru primul semestru al anului 2018 la transportul de produse chimice NHM 29032100, 29022000, 28151200, 29012200 în tank-container de 20 ft. privat, pe platformă privată,  pe itinerarul Vălcineţ fr. - Etulia fr. – Vălcineţ fr. se stabilesc coeficienţi de reducere aplicabili la tariful de bază după cum urmează, parcurs plin – K=0,78 şi parcurs gol - K=0,65.

 

Transporturile de mărfuri în vagoane (cu excepţia transportului de mărfuri în cisterne), în afară de cele la care se aplică condiţii speciale

K = 0,70

Transporturile de mărfuri în cisterne, în afară de cele la care se aplică condiţii speciale

K = 0,75

Transportul vagoanelor private goale pe CFM (tranzit, import, export)

K = 0,85

Returul vagoanelor private goale (care nu aparţin transportatorului) şi arendate, de după descărcarea minereului de fier, a cărbunelui, cocsului pe relaţia Giurgiuleşti-fr. – Etulia – Novosaviţcaia-fr.

K=0,6

Taxe pentru transbordarea mărfurilor din vagoane de un ecartament în vagoane de alt ecartament staţia Ungheni

mărfuri în vrac:

- Transportat în vagoane acoperite şi pachete de transport CHF – 7,20 CHF/ t

- Mărfuri, în tară, ambalaj sau bucată cu numărul de 1 000 şi mai multe unităţi - 11,10 CHF / t

Pentru transpunerea la staţia Ungheni:

- Vagoane încărcate care aparţin transportatorului 42,00 CHF/osie

- Vagoane private, care nu aparţin transportatorului 33,00 CHF/osie

Taxa pentru fixarea mărfurilor, modul de plasare şi de fixare a căror este prevăzut de condiţiile tehnice de amplasare şi fixare a mărfurilor din SMGS - 80,00 CHF / vagon.Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

Nr.

Denumirea mărfii (poziţiile, subpoziţiile, codurile NHM)

      Itinerarul

Tariful special în dolari SUA la realizarea transportului de mărfuri pe direcţii determinate sau coeficientul la tarifele de bază

 

Vagoanele parcului de inventar

Vagoane private 

 

1

Cărbune (2701, 2702)

Novosaviţcaia– Etulia

К=0,4

К=0,33

К=0,311

 

Etulia – Novosaviţcaia

 

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

 

2

Minereu (2601, 7203)

Novosaviţcaia– Etulia

К=0,4

К=0,33

 К=0,312

 

Etulia – Novosaviţcaia

 

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

 

3

Flux calcaros (2521)

Etulia – Novosaviţcaia

К=0,4

К=0,33

 

Giurgiuleşti  – Etulia  – Novosaviţcaia

 

4

Îngrăşăminte minerale

(3102-3105)

în vagon universal

Novosaviţcaia– Etulia

       K=0,5

K=0,47

K=0,453

 

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

K=0,52

 

Vălcineţ – Ungheni

K=0,47

 

K=0,44

 

 

5

Metale feroase 72
(
excepţie 7204, 7203) fabricate din metale 7300

Novosaviţcaia– Etulia

K=0,57

 

K=0,63

 

 

Novosaviţcaia – Etulia – Giurgiuleşti

 

Giurgiuleşti  – Etulia – Novosaviţcaia

 

6

Sare (2501)

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

K=0,54

K=0,51

 

Giurgiuleşti  – Etulia  – Novosaviţcaia

 

7

Zahăr (1701)

Vălcineţ – Ungheni

K=0,554

K=0,64

 

Ungheni –Vălcineţ

K=0,6

K=0,6

 

8

Petroliere albe 27090010, 27090090, 2712, 2713, 27149000, 2715, 2721-2749, 340319, 340399, 3404, 381121, 381129, 38170050, 38241000

Novosaviţcaia– Etulia

K=0,4

K=0,4

 

Etulia  – Novosaviţcaia

 

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

 

Vălcineţ – Ungheni

K=0,4

K=0,37

 

9

Gaze lichefiate 27071-27075, 27079920, 28011, 28013000 (fluor), 28013010, 28041-28044, 28112100, 28121100, 28141, 28539030, 2901, 2902, 29321200, 29333100, 29333955, 3817 (excepţie 38170050)

Novosaviţcaia– Etulia

-

K=0,63

 

Etulia  – Novosaviţcaia

-

K=0,63

 

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

-

K=0,63

 

Vălcineţ - Etulia - Giurgiuleşti

-

К=0,53

 

10

Gaze 2705, 2711

(excepţie 271129 gazolină stabilă)

Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti

-

18,60

 

Giurgiuleşti  – Etulia  – Novosaviţcaia

 

Novosaviţcaia– Etulia

 

11

Acrilonitril (29261000)

Novosaviţcaia– Etulia

-

10,3

 

12

Vermut şi alte vinuri naturale din struguri (2204, 2205), alte băuturi fermentate (2206)

Ungheni - Vălcineţ

K=0,48

K=0,48

 

13

Lemn (4401)

Vălcineţ – Ungheni

45 t şi mai mult – K = 0,57

40 т şi mai puţin – K = 0,58

 

50 t şi mai mult –K = 0,43

45 т –K =0,45

40 т – K =0,45

35 т şi mai puţin– K= 0,5

 

14

Cocs petrolier (271311)

Giurgiuleşti  – Etulia – Novosaviţcaia

K=0,55

K=0,53

15

Containere 20 ft. şi 40 ft. încărcate, private şi ale parcului de inventar de capacitate mare, universale şi specializate

Pentru toate itinerarele

K=0,7

16

Containere 20 ft. şi 40 ft. goale, private şi ale parcului de inventar de capacitate mare, universale şi specializate

K=0,5


 

1. În condiţia transportării unui volum minim, consolidat, de 30 mii t/lună pe cele trei itinerare: Novosaviţcaia –Etulia- Giurgiuleşti fr., Novosaviţcaia – Etulia fr. şi Etulia-fr – Novosaviţcaia-fr.

2. În condiţia transportării unui volum minim, consolidat, de 120 mii t/lună pe cele trei itinerare: Novosaviţcaia – Giurgiuleşti fr., Novosaviţcaia – Etulia şi Etulia-fr – Novosaviţcaia-fr.

3. În condiţiile transportării unui volum minim garantat consolidat  de 7 mii t/lună, cumulat pe itinerarele Novosaviţcaia fr.-Etulia fr., Novosaviţcaia– Etulia  – Giurgiuleşti  şi Vălcineţ fr. –Ungheni fr.,  pentru fiecare ţară exportatoare.

4.  În condiţia executării operaţiilor de transpunere a vagoanelor pe boghiuri de alt ecartament în staţia Ungheni.

 


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialăGrigore CONDURACHE

www.cfm.md