POLITICA TARIFARĂ A ÎNTREPRINDERII DE STAT „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA”

Curpins

POLITICA TARIFARĂ A ÎNTREPRINDERII DE STAT „CALEA FERATĂ DIN MOLDOVA” PENTRU TRANSPORTUL
DE MĂRFURI ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL PENTRU ANUL DE FRAHT 2019

(Coordonată la 26 octombrie 2018 în or.Soci (Federaţia Rusă) în cadrul celei de – a XXVII – a Conferinţei Tarifare
a administraţiilor feroviare (căilor ferate) a statelor – participante la
Comunitatea Statelor Independente (CSI) – Părţi ale Convenţiei Tarifare
din 17.02.1993)

Politica tarifară a ÎS „Calea Ferată din Moldova” pentru transportul de mărfuri în trafic internaţional (în continuare – PT) pentru anul 2019, reprezintă un contract internaţional cu caracter interdepartamental şi se aplică în cadrul Convenţiei Tarifare a administraţiilor feroviare (căilor ferate) ale statelor – participante la Comunitatea Statelor Independente din 17 februarie 1993. Prezenta PT este o traducere. În caz de neconcordanţă, prioritate va avea versiunea limbii ruse.

Participante la Convenţia Tarifară sunt administraţiile feroviare (căile ferate) ale statelor:

Republica Azerbaidjan – AZ
Republica Armenia – ARM
Republica Belarus – BC
Georgia – GR
Republica Kazahstan – KZX
Republica Kîrgîzstan – KRG
Republica Letonia – LDZ
Republica Moldova – CFM
Federaţia Rusă – RJD
Republica Tadjikistan – TDJ
Turkmenistan – TRK
Republica Uzbekistan – UTI
Ucraina – UZ
Republica Estonia – ĂVR

ORDIN

1. Dispoziţii generale
2. Calcularea plăţii pentru transportul de mărfuri din/în statele, ale căror administraţii feroviare (căi ferate) sunt participante la Convenţia Tarifară, în/din ţările terţe precum şi între staţiile administraţiilor feroviare (căilor ferate) – participante la Convenţia Tarifară
3. Transportul bunurilor personale
4. Modul de calculare a taxelor de transport la realizarea transporturilor de mărfuri cu transbordare în staţiile de racordare a căilor ferate cu ecartament diferit
5. Taxe suplimentare
6. Întocmirea documentelor de transport, calcularea taxelor de transport

Anexa 1.
Masa calculată a expediţiei.
1. Transporturile de mărfuri, în tranzit, din ţări terţe în ţări terţe, din/în statele, administraţiile feroviare (Căile Ferate) ale căror sunt participante la Convenţia Tarifară, în/din ţările terţe, precum şi între staţiile administraţiilor feroviare (Căilor Ferate) – participante la Convenţia Tarifară.
1.1. Transportul mărfurilor în vagoane, menţionate în punctele 2.1.1., 2.1.2.7 şi 2.1.2.8. din prezenta PT
1.2. Transportul de mărfuri în vagon specializat, menţionat în punctele 2.1.2.1.-2.1.2.6. ale prezente PT
Anexa 2.
1. Transporturile de mărfuri în containere, realizate în trenuri de containere, prin porturile Federaţiei Ruse la orientul îndepărtat, care circulă în regim de tranzit pe CFM
2. Transportul de mărfuri în tranzit prin porturile Mării Negre în/din ţările Europei Occidentale (de Vest)
Anexa 3.
Modul de calculare şi rotunjire a taxelor de transport
Anexa 4.
Lista marfurilor periculoase cu exceptia claselor 1., 5.2., 6.2. si 7, la care se aplica regulile punctului 2.6. din prezenta PT
Anexa 5.
Ordinea de coordonare a tarifelor directe pentru transporturile de mărfuri pe Căile Ferate – participante la Convenţia Tarifară
Anexa 6.
Distanţele de tranzit pe Calea Ferată din Moldova
Anexa 7.
Lista staţiilor ÎS “Calea Ferată din Moldova” deschise pentru operaţiuni cu mărfuri
Anexa 8.
Semne convenţionale, ce caracterizează operaţiunile comerciale efectuate
Anexa 9.
Transporturile de mărfuri în/din statele, administraţiile feroviare (Căile Ferate) ale căror sunt participante la Convenţia Tarifară, în/din ţările terţe, precum şi între staţiile administraţiilor feroviare (Căile Ferate) – participante la Convenţia Tarifară
Anexa 10. Tabeluri tarifelor de bază
Tabelul 1.
Tabelul tarifelor de bază pentru transportul de mărfuri în vagoane universale (cu excepţia mărfurilor agabaritice şi a celor periculoase) a parcului de inventar (deţinut de transportator)
Tabelul 2.
Tabelul tarifelor de bază pentru transportul de mărfuri în vrac în cisterne şi în vagoane descoperite de tip buncăr a parcului de inventar (deţinut de transportator)
Tabelul 3.
Tabelul tarifelor de bază pentru transportul containerelor universale de mare capacitate încărcate şi goale, pe CFM
Tabelul 4.
Tarifele pentru transportul de mărfuri în vagoane (TTI)
Tabelul 5.
Tarifele pentru transportul containerelor universale de mare capacitate, pe căile ferate a republicilor Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kîrgîstan, Lituania, Letonia, Moldova, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Uzbekistan, Ucraina (TTI)
Anexa 11.
Ratele taxelor suplimentare
Anexa 12.
Lista încărcăturilor, care urmează sa fie însoţite de echipele pazei militarizate din cardul ÎS “Calea Ferată din Moldova”