Import * 2019

Perioada

Itinerar

Denumirea mărfii

Inventar

Privat

22.08.2019 – 31.12.2019

Novosaviţcaia fr.- Chişinău
Novosaviţcaia fr.- Răuțel

Containere private de 20 ft. și 40 ft.

K=0,38 – parcurs plin
K=0,33 – parcurs gol

Giurgiulești fr. (Prut) – Rîbnița

fontă NHM 7201

K=0,7

-

Giurgiulești fr. (Etulia) – Rîbnița

K=0,75

-


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialaGrigore CONDURACHE

Perioada

Itinerar

Denumireamărfii

Inventar

Privat

01.08.2019 – 31.12.2019

Giurgiuleștifr. CFR. – Giurgiulești / Giurgiulești Port

sodă calcinată NHM 2836

K=3

K=3


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialaGrigore CONDURACHE
Condiții tarifare generale de distanță la importul mărfurilor din 01.08.2019-31.12.2019.

IMPORT

Distanţa,
km

Încărcături în vagon universal

Pietri ș
NHM 2517

Încărcături în cisternă

Petrol şi produse petroliere

Gaze lichefiate

Spirt, fenoli şi derivatele acestora, Mărfiri uşor alterabile, Alte mărfuri

Coeficient (K)

Coeficient (K)

Coeficient (K)

Coeficient (K)

Coeficient (K)

1

1-10

7,8

7,8

5

6,50

5

2

11-20

5,9

5,9

5

5,50

5

3

21-30

1,3

1,3

0,85

1,20

1

4

31-40

1,2

1,2

0,85

1,10

1

5

41-50

1,1

1

0,85

1,06

1

6

51-60

1,05

0,95

0,85

1,06

1

7

61-70

1

0,91

0,85

1

1

8

71-80

0,96

0,88

0,85

1

1

9

81-90

0,96

0,73

0,85

1

1

10

91-100

0,93

0,71

0,85

1

1

11

101-110

0,93

0,70

0,7

0,91

1

12

111-120

0,93

0,74

0,7

0,91

1

13

121-130

0,91

0,74

0,7

0,91

1

14

131-140

0,91

0,74

0,7

0,91

1

15

141-150

0,91

0,61

0,7

0,90

1

16

151-160

0,88

0,61

0,7

0,90

1

17

161-170

0,88

0,61

0,7

0,90

1

18

171-180

0,88

0,61

0,7

0,90

1

19

181-190

0,88

0,68

0,7

0,89

1

20

191-200

0,88

0,68

0,7

0,89

1

21

201-210

0,92

0,67

0,75

0,89

1

22

211-220

0,92

0,67

0,75

0,89

1

23

221-230

0,92

0,67

0,75

0,89

1

24

231-240

0,92

0,67

0,75

0,89

1

25

241-250

0,92

0,67

0,75

0,88

1

26

251-260

0,96

0,66

0,75

0,88

1

27

261-270

0,96

0,66

0,75

0,88

1

28

271-280

0,96

0,66

0,75

0,88

1

29

281-290

0,96

0,66

0,75

0,88

1

30

291-300

0,96

0,66

0,75

0,88

1

31

301-310

0,96

0,62

0,77

0,88

1

32

311-320

0,96

0,62

0,77

0,88

1

33

321-330

0,95

0,61

0,77

0,88

1

34

331-340

0,95

0,61

0,77

0,88

1

35

341-350.

0,95

0,61

0,77

0,87

1

36

351-360

0,97

0,61

0,77

0,87

1

37

361-370

0,97

0,61

0,77

0,87

1

38

371-380

0,97

0,61

0,77

0,87

1

39

381-390

0,97

0,61

0,77

0,87

1

40

391-400

0,97

0,61

0,77

0,87

1

41

401-410

0,97

0,66

0,77

0,87

1

42

411-420

0,97

0,66

0,77

0,87

1

43

421-430

0,97

0,65

0,77

0,87

1

44

431-440

0,97

0,65

0,77

0,87

1

45

441-450

0,97

0,65

0,77

0,87

1

46

mai mult de 451 km

1

0,65

0,77

0,87

1

Condițiile tarifare speciale la importul mărfurilor 01.08.2019-31.12.2019.

Frontieră

Destina ț ia

Marfa

NHM

Vagon de inventar

Vagon privat

1

Vălcineț fr.

Ghidighici

faină

1101

K = 0,76

K =0,76

2

Vălcineț fr.

Chișinău

K =0,71

K =0,71

3

Vălcineț fr.

Chișinău

malț

1107

K =0,86

K =0,86

4

Ocnița fr.

Drochia

Zahăr

1701

-

K = 1

5

Ocnița fr.

Alexandreni

K =0,77

K = 0,77

6

Vălcineț fr.

Bender II

K =0,87

K = 0,87

7

Vălcineț fr.

Alexandreni

K =0,85

K = 0,85

8

Vălcineț fr.

Drochia

K = 0,89

K = 0,89

9

Vălcineț fr.

Chișinău

K =0,8

K = 0,8

10

Vălcineț fr.

Chișinău

reziduri

2304

K =0,79

K = 0,79

11

Novosavițcaia fr.

Chișinău

nisip

2505

K =0,8

K = 0,8

12

Novosavițcaia fr.

Taraclia

lut, caolin

2507, 2508

K =0,87

K = 0,87

13

Ocnița fr.

Chișinău

gips

2520

K =0,61

K = 0,61

14

Vălcineț fr.

Mereni

var

2522

K =0,73

K = 0,73

15

Vălcineț fr.

Mateuți

cărbune

2701

K =0,62

K = 0,62

16

Vălcineț fr.

Ungheni

K =0,68

K = 0,68

17

Ocnița fr.

Mateuți

K =0,62

K = 0,62

18

Vălcineț fr.

Drochia

păcură

2744

K =0,93

-

19

Vălcineț fr.

Fălești

K =0,75

-

20

Vălcineț fr.

Chișinău

carbonat

2836

K =0,82

K = 0,82

21

Vălcineț fr.

Răuțel

gips pe paleți

6809

-

K = 0,86

22

Giurgiulești fr.

(Prut) Rîbnița

zgură, cenușă

2617-2621

K =0,56

K = 0,56

23

Vălcineț fr.

Chișinău

metale

72, 73

K =0,75

-

24

Etulia fr.

Rîbnița

deșeuri metale feroase

7204

K =0,69

K =0,69

25

Ungheni fr.

Rîbnița

K =0,58

K =0,58

26

Giurgiulești fr.

(Prut) Rîbnița

K =0,64

K = 0,64

27

Ocnița fr.

Strășeni

ciment

2523

K =0,66

K = 0,66

28

Novosavițcaia fr.

Revaca

-

K = 0,66

29

Giurgiulești fr.

Comrat

pietriș
în inventar CFM

2517

K =0,5

-

30

Giurgiulești fr.

Basarabeasca

K =0,51

-

31

Giurgiulești fr.

Cahul

K =1

-

32

Importul mărfurilor cu staţia de destinaţie Lipcani, prin punctele de trecere a frontierei PB 61 km fr. şi Medveja fr.

K = 5

K = 5

33

Vălcineț fr.

Rîbnița

petroliere

27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749,340319,340400

K=0,55

34

Vălcineț fr.

Bender II

K=0,55

35

Vălcineț fr.

Bălți-Slobozia

petroliere

2721-2749

K=0,5

36

Vălcineț fr.

Ghidighici

K=0,6

37

Vălcineț fr

Revaca

K=0,6

38

Ungheni fr.

Revaca

K=0,5

-

39

Ungheni fr.

Bălți Slobozia

K=0,6

-

40

Giurgiulești CFR

Giurgiulești Port

K=2 în vagoane CFR și private

41

Vălcineț fr.

Fălești

păcură

2744

K=0,6
pentru 01.06.2019-31.12.2019
în cazul îndeplinirii unui volum de 10 mii tone

-

42

stațiile CFM la distanța mai mare de 21 Km

lemn și fabricate din acesta

grupa 44

K=0,4
pentru 01.06.2019-31.08.2019

43

Novosaviţcaia fr.

Căușeni

Transportul de containere private universale
de 20 ft., parcurs gol

K = 0,6

44

Novosaviţcaia fr.

Bender II

K = 0,6

45

Colbasna fr.

Bălţi Oraș

K = 0,48

46

Vălcineţ fr.

Bălţi-Oraș

K = 0,48

47

Vălcineţ fr.

Ghindești

K = 0,48

48

Colbasna fr.

Ghindești

K = 0,48

49

Novosaviţcaia fr

Chişinău

20 ft.

Containere private pe platformă cu 4 osii privată sau a inventarului comun

75 USD/container
(parcurs plin)

50

Novosaviţcaia fr

Chişinău

40 ft.

105,37 USD/container
(parcurs plin)

51

Novosaviţcaia fr

Chişinău

20 ft.

35 USD/container
(parcurs gol)

52

De la 1 până la 101 km inclusiv

Container cu capacitatea mare încărcat

0,74

Mai mult de 101 km

0,6

53

De la 1 până la 101 km inclusiv

Container cu capacitatea mare gol

0,74

Mai mult de 101 km

0,6


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialaGrigore CONDURACHE

Frontieră

Stația de import

Marfa

NHM

Inventar

Privat

Perioada

Vălcineț fr.

Bălți Slobozia

produse petroliere

2721-2749

K=0,5

01.06.2019-31.07.2019

Vălcineț fr.

Ghidighici

K=0,6

Vălcineț fr.

Revaca

K=0,6

Ocnița fr.

Strășeni

ciment

2523

K=0,6

Novosavițcaia fr.

Revaca

-

K=0,5

Vălcineț fr.

Fălești

păcură

2744

K=0,6

 

01.06.2019-31.12.2019 în cazul îndeplinirii unui volum de 10 mii tone

stațiile CFM la distanța mai mare de 21 Km

lemn și fabricate din acesta

grupa 44

K=0,4

01.06.2019-31.08.2019

Giurgiulești fr. (Ro)

Comrat

pietriș

2517

K=0,41

-

inventar CFM

Giurgiulești fr. (Ro)

Basarabeasca

K=0,43

-

inventar CFM

Giurgiulești fr. (Ro)

Cahul

K=0,8

-

inventar CFM

 

La importul pietrișului NHM 2517 se stabilesc condiții tarifare de
distanță pentru perioada 01.06.2019 – 31.07.2019

Distanța KM

K

0-20

5

21-40

0,8

41-80

0,7

81-110

0,57

111-140

0,63

141-180

0,52

181-300

0,6

301-400

0,56

mai mult 400

0,61


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialaGrigore CONDURACHE

Condiții tarifare de import 02.04.2019 - 31.07.2019

Frontieră

Destinația

Marfa

NHM

Inventar

Privat

Condiție

Vălcineț fr.

Ghidighici

faină

1101

K=0,7

500 tone lunar

Vălcineț fr.

Chișinău

K=0,66

 

Vălcineț fr.

Chișinău

malț

1107

K=0,81

 

Ocnița fr.

Drochia

Zahăr

1701

K=0,8

 

Ocnița fr.

Alexandreni

K=0,65

 

Vălcineț fr.

Bender II

K=0,87

K=0,75

 

Vălcineț fr.

Alexandreni

K=0,75

 

Vălcineț fr.

Drochia

K=0,75

 

Vălcineț fr.

Chișinău

K=0,75

 

Vălcineț fr.

Chișinău

reziduri

2304

K=0,75

 

Novosavițcaia fr.

Chișinău

nisip

2505

K=0,67

 

Novosavițcaia fr.

Taraclia

lut, caolin

2507, 2508

K=0,8

 

Ocnița fr.

Chișinău

gips

2520

K=0,55

K=0,51

*inventar CFM

Vălcineț fr.

Mereni

var

2522

K=0,68

 

 Vălcineț fr.

Mateuți

cărbune

2701

K=0,55

 Vălcineț fr.

Ungheni

K=0,61

 

Ocnița  fr.

Mateuți

K=0,55

Vălcineț fr.

Drochia

păcură

2744

K=0,85

 

 

Vălcineț fr.

Fălești

K=0,7

 

 

Vălcineț fr.

Chișinău

carbonat

2836

K=0,82

K=0,75

 

Vălcineț fr.

Răuțel

gips pe paleți

6809

 

K=0,73

 

Giurgiulești fr.

(Prut) Rîbnița

zgură, cenușă

2617-2621

K=0,53

K=0,53

 

Vălcineț fr.

Chișinău

metale

72, 73

К=0,7

 

 

Etulia fr.

Rîbnița

deșeuri metale feroase

7204

K=0,65

 

Ungheni fr.

Rîbnița

K=0,5

 

Giurgiulești fr.

(Prut) Rîbnița

K=0,61

 

Vălcineț fr.

Rîbnița

petroliere

27090010, 38170050, 2721-2726, 2729, 2731, 2732, 2739, 2741, 2742, 2745, 2746, 2749, 340319, 340400

K=0,55

Vălcineț fr.

Bender II

K=0,55

Vălcineț fr.

Bălți-Slobozia

petroliere

2721-2726, 2741

K=0,5

Vălcineț fr.

Ghidighici

petroliere

2724, 2741

K=0,6

Giurgiulești CFR

Giurgiulești Port

petroliere

2721-2749

K=2 în vagoane CFR și private

Ungheni fr.

 Revaca

petroliere

2721-2749

K=0,5 

-

Ungheni fr.

Bălți Slobozia

K=0,6

-

 

Transportul de containere private universale de 20 ft.

Parcurs Gol

K

Novosaviţcaia fr. – Căuţeni

0,6

Novosaviţcaia fr. - Bender II

0,6

Colbasna fr.- Bălţi Oraș

0,48

Vălcineţ fr. - Bălţi-Oraș

0,48

Vălcineţ fr. – Ghindești

0,48

Colbasna fr. – Ghindești

0,48

 

Itinerar

Container

Tarif

Novosaviţcaia fr. – Chişinău 
(parcurs plin)

20 ft.

Containere private pe platformă cu 4 osii privată sau a inventarului comun

75 USD/container

40 ft.

105,37 USD/container

Novosaviţcaia fr. – Chişinău (parcurs gol)

20 ft.

35 USD/container

 

Import

Distanţa

K

Încărcături în vagon universal

Până  la 20 km inclusiv

5

De la 21 până la 200 km inclusiv

0,8

De la 201 până la 250 km inclusiv

0,85

De la 251 până la 350 km inclusiv

0,9

De la 351 până la 400 km inclusiv

0,92

De la 401 până la 450 km inclusiv

0,93

Mai mult de 451 km

0,95

Încărcături în cisterne

Petrol şi produse petroliere

Până la 20 km inclusiv

5

De la 21 până la 100 km incusiv

0,85

De la 101 până la 200 km inclusiv

0,7

De la 201 până la 300 km incusiv

0,75

Mai mult de 301 km

0,77

Gaze lichefiate

Până la 20 km inclusiv

5

De la 21 până la 100 km inclusiv

0,9

Mai mult de 100 km

0,85

Spirt, fenoli şi derivatele acestora

Până la 20 km inclusiv

5

Mărfiri uşor alterabile

Mai mult de 21 km

1

Alte mărfuri

Container cu capacitatea mare încărcat

De la 1 până la 101 km inclusiv

0,74

Mai mult de 101 km

0,6

Container cu capecitatea mare gol

De la 1 până la 101 km inclusiv

0,74

Mai mult de 101 km

0,6

Importul mărfurilor cu staţia de destinaţie Lipcani, prin punctele de trecere a frontierei PB 61 km fr. şi Medveja fr.          

2,5


Vice-Director General responsabil de Activitatea ComercialaGrigore CONDURACHE

www.cfm.md